x
Rüstik Düğün Organizasyon
Rüstik Düğün Organizasyonu Rüstik Düğün Organizasyon nedir ? Rüstik, duvarları yarı yontulmuş ya da taşın ilkel durumunu anımsatır biçimde yontulmuş taşlarla örülmüş olan köy evi ya da köy görünüşü veren..